Hệ thống giáo dục Canada

Sơ lược về hệ thống giáo dục Canada:
– Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyền các tỉnh (bang). Do đó, không có một hệ thống đồng nhất các quy định về giáo dục. Tuy nhiên, nhìn chung cũng không có sự khác biệt lớn về cách tổ chức trường lớp hay thời gian học các cấp.
– Hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo đến Cao đẳng. Ở cấp Đại học, hầu hết các trường đều là công lập. Vì thế chất lượng giáo dục trên khắp đất nước đều ngang bằng nhau.
– Các cơ sở giáo dục không được chính thức xếp hạng ở Canada vì tất cả các cơ sở ấy đều có các chương trình đào tạo chất lượng cao. Cấu trúc cơ bản trong hệ thống giáo dục cấp tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada là tương tự nhau. Mỗi nơi có ba bậc: tiểu học, trung học và sau trung học. Tuy vậy, các cấp học bắt đầu và kết thúc của từng bậc khác nhau tại mỗi địa phương.
bao-tang-o-canada

1. Giáo dục ở bậc Trung học:
– Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 cho tới tháng 6 năm sau nhưng có một số trường cũng chọn tháng 1 là thời gian nhập học.
– Các trường trung học lên đến lớp 11, 12 hoặc 13 tuỳ theo các tỉnh. Từ đây, học sinh có thể theo học Đại học, Cao đẳng hay Cao đẳng nghề.
Cégep là chữ viết tắt tiếng Pháp của Cao đẳng phổ thông và dạy nghề. Nghĩa là học sinh có thể học 2 năm phổ thông hoặc 3 năm giáo dục kỹ thuật giữa bậc trung học và đại học. Québec là tỉnh có hệ thống Cégep.

2. Giáo dục ở bậc Sau trung học:
– Các trường Đại học ở Canada được biết đến trên toàn thế giới với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu cao.
– Chương trình học ở bậc Đại học thường kéo dài trong 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, các du học sinh có thể học tiếp lên Thạc sĩ và Tiến sĩ.
– Không có kỳ thi tuyển vào đại học ở Canada mà chỉ có xét tuyển. Mỗi trường đại học ở Canada sẽ có các tiêu chuẩn nhập học riêng của từng trường. Sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng, các du học sinh có thể được chuyển tiếp lên năm 2 hoặc năm 3 của trường Đại học.
– Với hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp, Canada có nhiều trường dạy tiếng Anh xuất sắc cùng giọng Anh – Canada trung hoà, dễ nghe nên có rất nhiều du học sinh chọn học ở đây.
– Bên cạnh các viện ngôn ngữ (trường ngoại ngữ) thì hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều có chương trình dạy Tiếng Anh.

Trang thuộc sở hữu của Du học INEC